De moderne visie op houding- loop- en voetproblemen

Naarmate de mens ouder wordt, als gevolg van het degenereren (verouderen) van de lichaamscellen maar ook door psychische factoren (stress en trauma’s), verandert de houding van het lichaam. De veranderingen in de houding van het lichaam ontstaan meestal door een veranderde stand van de voeten. Immers: De voeten zijn ons fundament van het lichaam!
We gebruiken onze voeten overal voor: werken, sporten, dansen en … moeten ook nog mooi zijn! “modevoeten”.
Onze voeten zijn maar een paar vierkante centimeter groot en moeten heel veel gewicht en “last” dragen!
Zo kunnen er aan andere delen van ons lichaam aandoeningen ontstaan zoals: klachten aan de enkel, knie heup, rug of nek.

Podoposturaal therapie

Reeds een aantal jaren is de belangstelling voor z.g. “therapiezooltjes” toegenomen. De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog Dr. R.J. Bourdiol die met groot enthousiasme wetenschappelijk onderzoek heeft verricht op het spierzenuwstelsel en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid hierop invloed uit te oefenen door middel van kleine elementen aangebracht in een zooltje. Ook in Nederland is deze methode geïntegreerd en onder gebracht bij het Omni Podo Genootschap naar de methode van Dr. R.J. Bourdiol.
De opleiding tot Podoposturaal therapeut heeft onder supervisie gestaan van Dr. R.J. Bourdiol.
Na het met goed gevolg af leggen van het examen wordt men als gediplomeerd Podoposturaal therapeut geregistreerd bij het Omni Podo Genootschap

Registerpodologie

Podologie is een therapie, die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetklachten en stoornissen in de voet. De therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses en zoolcorrecties.
Ook klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (bijvoorbeeld specifieke rugklachten) die door voetklachten worden veroorzaakt, kunnen door middel van het toepassen van podologie worden voorkomen c.q. behandeld.
Indien nodig verwijzen wij u door naar andere disciplines, zoals huisartsen, fysiotherapie, manueltherapie, mensendieck en (medisch) pedicure.